Emblema da Deputación de Lugo

Factura electrónica Consultas cidadás Boletín Oficial da Provincia de Lugo Emprego público Perfil do Contratante

Accesibilidade

Formatos da páxina

El portal de la Deputación de Lugo é formatada usando XHTML 1.0 e contido para a marcación follas de estilo CSS 2 para esquema visual

Os estilos utilizados foi construída seguindo as recomendacións do W3C (World Wide Web Consortium) e teñen foron validadas pola validación do código CSS ferramenta que ofrece piscina, non obtendo calquera análise de erro.

Para a presentación do portal foi usado só marcas de estilo que se usan actualmente recoñecido pola maioría dos navegadores (Internet Explorer versións 6, 7 e 8, Mozilla Firefox, Chrome ou Opera).

Periódicamente realízanse revisións automáticas de accesibilidade de este portal. A data da última revisión manual sobre o nivel de accesibilidade é xuño de 2011.

Cambiar tamaño do texto e da pantalla

Case todos os navegadores ofrecen opcións para aumentar ou diminuír o tamaño do texto e función "zoom" para ampliar o contido (aumentando / reducindo a páxina, non só o texto). Deste xeito, os usuarios que precisan pode controlar a lectura de contidos adaptados ás súas necesidades.

 • Internet Explorer 8

  Menú "Ver - Tamaño do texto" o bien desde las opciones de "Páxina - Tamaño do texto" situado na barra de opcións no lado dereito pode seleccionar o tamaño da fonte sen cambiar o ancho da páxina. Non hay desbordamiento horizontal. Través da combinación de teclas Ctrl e + ou Ctrl e - aumenta o tamaño da exhibida na pantalla (efecto de zoom). A combinación de teclas Ctrl e 0 presenta a información para o tamaño orixinal

 • Internet Explorer 7

  Ofrece as alternativas aínda que a versión 8, pero só presenta a posibilidade de aumentar ou diminuír o tamaño da fonte ou a zoom na páxina da opción do menú "Page", situado no lado dereito da xanela do navegador. (Opcións "Zoom" e "Tamaño do Texto"). As combinacións de teclas Ctrl + ou Ctrl e - aumenta ou diminúe a información do mostrador. Ctrl e 0 retorna a pantalla para o tamaño orixinal.

 • Mozilla Firefox

  A través do "View" menú Tamaño ", selecciona" Hai dúas opcións para ampliar a pantalla. Os atallos de teclado Ctrl + ou Ctrl e - realizar a mesma acción. Marcando a opción "texto só ampliar" estas funcións durante a utilización do teclado, como a través do menú, basta aumentar tamaño de fonte, sen cambiar a anchura total da páxina, evitando a protrusão. A combinación de teclas Ctrl e 0 retorna a pantalla para o tamaño orixinal.

 • Opera 10

  Presionando o botón + e - zoom aumenta o modo de pantalla, aínda que ten problemas de rebosar horizontal que dificulta a lexibilidade. Marcando a opción "Axustar á ancho" no menú "View" e presionando as teclas + e - aumenta ou diminúe tamaño do texto, sen cambiar a anchura da xanela.

 • Safari

  Combinacións de teclas Ctrl + / Ctrl - / Ctrl 0 executar a función "zoom". Para aumentar ou diminuír o texto menú zoom opción dial "Zoom in / Zoom só texto" e combinación de uso é anterior.

Atajos de teclado en los distintos navegadores

Os atallos de teclado en diferentes navegadores atallos de teclado son unha serie de teclas que, utilizando o código interno da web son asignados a funcionalidade para acceder determinadas seccións do portal facilitar a navegación de algúns usuarios con discapacidade.

Descritos a continuación son estas teclas de acceso definidas:

Tecla 0 - Logo da Deputación

Tecla 1 - Navegación superior (inicio, accesibilidad , ayuda, mapa web...)

Tecla 2 - Busca

Tecla 3 - Zona menú intermedio (buzón del ciudadano, asesoramiento laboral...)

Tecla 4 - Menú principal (Lugo, oficina virtual, la diputación por dentro y noticias)

Tecla 5 - Contenidos

Tecla 6 - Migas

Tecla 7 - Personalizados por página visitada

Tecla 8 - Personalizados por página visitada

Tecla 9 - Pie

Dependendo do seu navegador, atallos anterior son habilitados cando combinada con outras teclas do teclado para acceder as seccións do seguinte xeito:

 • Internet Explorer, Google Chrome y Safari: Alt + atajo, según el tipo de función deberá seguidamente pulsar la tecla Intro
 • Firefox: Alt + Mayúsculas + atajo
 • Opera: Mayúsculas + Esc aparece ayuda en pantalla, soltar teclas y pulsar atajo

Nota Importante: Para activar os atallos de teclado se recomenda utilizar a numeración é sobre as teclas de carta, e algúns teclados que utilizan o teclado numérico (á dereita) pode activar outras funcións do navegador.

Innovate 2 Deputación de Lugo. Este enlace será aberto nunha nova ventá UE. Este enlace será aberto nunha nova ventá

Información sobre el documento

Deputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000