Emblema da Deputación de Lugo

Factura electrónica
Consultas cidadás
Boletín Oficial da Provincia de Lugo
Emprego público
Perfil do Contratante

Accesibilidade

Formatos páxina

O portal da Deputación de Lugo maquetouse empregando XHTML 1.0 para a marcaxe de contido e follas de estilo CSS 2 para o deseño visual.

Os estilos empregados foron construídos seguindo as recomendacións do Consorcio W3C (World Wide Web Consortium), e foron validados mediante a ferramenta de validación do código CSS que proporciona o consorcio, non dando como resultado da análise ningún erro.

Para a maquetación do portal foron empregadas soamente etiquetas de estilo que son recoñecidas pola maioría dos navegadores máis usados actualmente (Internet Explorer versiones 6, 7 y 8, Mozilla Firefox, Chrome u Opera.)

Periodicamente realízanse revisións automáticas de accesibilidade deste portal. A data da última revisión manual sobre o nivel de accesibilidade é xuño de 2011.

Modificar tamaño de textos e a pantalla

Actualmente case todos os navegadores ofrecen opcións para aumentar ou reducir o tamaño do texto e función "zoom" para achegar ou alonxar os contidos (auméntase/redúcese toda a páxina, non só o texto). Deste xeito os usuarios que así o precisen poden controlar a lexibilidade dos contidos adaptándoa ás súas necesidades.

  • Internet Explorer 8

Acceder ao menú "Ver - Tamaño de texto" ou ben desde as opcións de "Páxina - Tamaño de texto" situadas na barra de opcións na marxe dereita pódese seleccionar o tamaño da tipografía sen variar o ancho da páxina. Non presenta desbordamento horizontal. Mediante a combinación de teclas “Ctrl e +” ou mediante “Ctrl e –“ aumenta o tamaño do visualizado en pantalla (efecto zoom). A combinación de teclas “Ctrl e 0” presenta a información ao tamaño orixinal.

  • Internet Explorer 7

Ofrece as mesmas alternativas que a versión 8, aínda que unicamente presenta a posibilidade de aumentar ou reducir o tamaño da tipografía ou realizar zoom á páxina desde a opción de menú "Páxina" situada na marxe dereita da ventá do navegador. (Opcións "Zoom" e "Tamaño de texto"). As combinacións de teclas “Ctrl e +” ou “Crtl e –“ aumenta ou diminúe a información en pantalla. “Ctrl e 0” devolve a pantalla ao tamaño orixinal.

  • Mozilla Firefox

A través do menú "Ver" seleccionando "Tamaño" existen dúas opcións para achegar ou alonxar a pantalla. As combinacións de teclas “Ctrl e +” ou “Crtl e –“ realizan a mesma acción. Marcando a opción "Sólo ampliar texto" estas funcións tanto empregando o teclado como a través do menú, só aumentará o tamaño da tipografía, sen alterar o ancho xeral da páxina, evitando o desbordamento lateral. A combinación de teclas “Ctrl e 0” devolve a pantalla a tamaño orixinal.

  • Opera 10

Premendo as teclas “+ e –“ auméntase en modo zoom a pantalla, aínda que presenta problemas de desbordamento horizontal que dificulta a lexibilidade. Marcando a opción "Ajustar en anchura" no menú "Ver" e pulsando as teclas “+ e –“ auméntase ou redúcese o tamaño do texto sen modificar o ancho da ventá.

  • Safari

As combinacións de teclas “Ctrl + / Ctrl – / Ctrl 0” realizan función "zoom". Para aumentar ou reducir textos en menú Zoom marcar opción “Acercar / Alejar sólo texto” e usar combinacións anteriores.

Atallos de teclado nos distintos navegadores

Os atallos de teclado consisten nunha serie de teclas ás que mediante o código interno da web se lles ten asignado unha funcionalidade para acceder a determinadas seccións do portal facilitando así a navegación dalgúns usuarios con discapacidades.

Descríbense a continuación estes atallos de teclado definidos:

Tecla 0 - Logo da Deputación

Tecla 1 - Navegación superior (inicio, accesibilidade, axuda, mapa web...)

Tecla 2 - Buscador

Tecla 3 - Zona menú intermedio (caixa de correo do cidadán, asesoramento laboral...)

Tecla 4 - Menú principal (Lugo, oficina virtual, a deputación por dentro e novas)

Tecla 5 - Contidos

Tecla 6 - Migas

Tecla 7 - Personalizados por páxina visitada

Tecla 8 - Personalizados por páxina visitada

Tecla 9 - Pé

Dependendo do seu navegador, os atallos arriba indicados actívanse ao combinarse con outras teclas do seu teclado, para acceder ás seccións da seguinte forma:

  • Internet Explorer, Google Chrome e Safari: Alt + atallo, segundo o tipo de función deberá seguidamente premer a tecla Intro
  • Firefox: Alt + Maiúsculas + atallo
  • Opera: Maiúsculas + Esc aparece axuda en pantalla, soltar teclas e premer atallo

Nota Importante: Para activar os atallos de teclado recoméndase empregar a numeración que se atopa sobre as teclas de letras, xa que nalgúns teclados o uso do teclado numérico (situado no lateral dereito) pode activar outras funcións do navegador.

Información sobre el documento

Deputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000