Emblema da Deputación de Lugo

Factura electrónica
Consultas cidadás
Boletín Oficial da Provincia de Lugo
Emprego público
Perfil do Contratante

Portal do Contribuínte

A Deputación de Lugo, a través do Servizo de Xestión Tributaria e Recadación, desenvolve un novo servizo telemático para os cidadáns: PORTAL DO CONTRIBUÍNTE. O propósito é achegar a Administración ó cidadán e facilitar a súa relación con ela.

A Deputación de Lugo asume esta misión co serio compromiso de mellorar a comunicación cidadá e simplificar e axilizar os trámites administrativos a través de medios telemáticos.

Os obxectivos fundamentais da Deputación, ó poñer en marcha o Portal do Contribuínte, son:

•Facilitar a comunicación de todos os cidadáns co Servizo de Xestión Tributaria.
•Modernizar o Servizo de Xestión Tributaria.
•Desenvolver e fomentar o uso de novas tecnoloxías.
•Axilizar as relacións administrativas co Servizo de Xestión Tributaria.

Enlaces adicionais

Información sobre el documento

Deputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000