Emblema da Deputación de Lugo

Factura electrónica
Consultas cidadás
Boletín Oficial da Provincia de Lugo
Emprego público
Perfil do Contratante

Funciones y localización

Rúa Tui, nº5, baixo.

27004 / Lugo

Dirección de correo electrónico: recaudalugo@deputacionlugo.org

Teléfonos: 982 242 315 - 982 242 728

Fax: 982 250 052

Teléfonos por negociados:

Negociado de tributos varios

982 253 632

Negociado de plusvalías e circulación

982 253 633

Negociado de soldos, salarios e pensións

982 253 634

Negociado de vehículos

982 253 635

Negociado de embargo de contas

982 253 636

Negociado de poxas

982 253 637

Negociado de recadación

982 253 638

Negociado de IBI e IAE

982 253 639

Advo. adxunto ó xefe do servizo

982 253 641

Sección de informática

982 260 158

Información sobre el documento

Deputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000