Emblema da Deputación de Lugo

Factura electrónica
Consultas cidadás
Boletín Oficial da Provincia de Lugo
Emprego público
Perfil do Contratante

Área de Innovación, Participación Cidadá, Mocidade e Deportes

A Deputación de Lugo liderou proxectos pioneiros como o Centro de Innovación Social InLugo, o portal de transparencia ou a implantación da banda longa e da administración electrónica na propia Deputación e nos Concellos. O organismo provincial é a administración galega que máis inviste por habitante en deporte

O responsable desta área é Pablo Rivera Capón.

Enlaces adicionais

Información sobre el documento

Deputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000