Emblema da Deputación de Lugo

Factura electrónica
Consultas cidadás
Boletín Oficial da Provincia de Lugo
Emprego público
Perfil do Contratante

Servizo de Xestión Tributaria e Recadación

O Servizo de Xestión Tributaria e Recadación da Deputación de Lugo encárgase do cobro de impostos e taxas dos Concellos en base á delegación de competencias que se exerce en virtude da Lei de Facendas Locais. No apartado "Competencias delegadas" especifícase a xestión que desenvolve este departamento para cada municipio.

Información sobre el documento

Deputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000