Emblema da Deputación de Lugo

Factura electrónica
Consultas cidadás
Boletín Oficial da Provincia de Lugo
Emprego público
Perfil do Contratante

Área de Goberno Interior e Relacións Institucionais

Esta área é a responsable de xestionar as relacións do Goberno da Deputación con outras institucións, entidades e colectivos.

O responsable é Álvaro Santos Ramos.

Ademais inclúe a subárea de Goberno Interior, Asuntos Xerais e Formación, que se ocupa de xestionar os recursos humanos e materiais para conseguir un funcionamento efectivo e racional da administración.

O responsable desta área é Miguel Ángel Sotuela Vega.

Contidos relacionados

Información sobre el documento

Deputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000