Emblema da Deputación de Lugo

Factura electrónica
Consultas cidadás
Boletín Oficial da Provincia de Lugo
Emprego público
Perfil do Contratante

PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2018

Relación documentos

 • Bases Reguladoras do Plan Único 2018. (pdf)
 • Anexo I. SOLICITUDE (pdf) (editable)
 • Anexo II. MEMORIA DO PLAN (pdf) (editable)
 • Anexo III. CERTIFICADO DE ADXUDICACIÓN DO INVESTIMENTO (pdf) (editable)
 • Anexo IV. CERTIFICADO DA RESOLUCIÓN OU ACORDO DE EXECUTAR DIRECTAMENTE O INVESTIMENTO POLA PROPIA ADMINISTRACIÓN (pdf) (editable)
 • Anexo V. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE O INVESTIMENTO (pdf) (editable)
 • Anexo VI. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE A DISPOÑIBILIDADE DOS TERREOS (pdf) (editable)
 • Anexo VII.ACHEGAS PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2018 POR CONCELLO (pdf)
 • Anexo VIII-A. MÍNIMO A APORTAR POLOS CONCELLOS AO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (POS) (pdf)
 • Anexo VIII-B. IMPORTES FINANCIADOS FINALMENTE SAF 2016 (ACHEGAS) (pdf)
 • Anexo XI. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PLAN ÚNICO 2018 (pdf) (editable)
 • Anexo X. RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS (pdf) (editable)

Información sobre el documento

Deputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000