Emblema da Deputación de Lugo

Factura electrónica
Consultas cidadás
Boletín Oficial da Provincia de Lugo
Emprego público
Perfil do Contratante

Axudas Cultura

AXUDAS CULTURA A continuación pode consultar subvencións e outras axudas que xestiona a Deputación de Lugo no eido da Cultura.
Pode consultar información, de carácter máis xeral, relacionada sobre as subvencións na páxina principal de subvencións


PROGRAMA BUXIGANGA 2018

Bases e modelos de solicitude do Programa Buxiganga proxecto teatral Afeccionado 2018

PROGRAMA MUSIQUEANDO 2018

Bases e modelos de solicitude do Programa Musiqueando 2018

PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2017

Modelos de xustificación de Cultura

Modelos de xustificación de Turismo

SUBVENCIÓNS CONCURRENCIA COMPETITIVA

Destinadas a entidades e asociacións culturais ano 2018

Publicadas a concesión de subvencións destinadas a entidades asociativas culturais da provincia de Lugo en concorrencia competitiva, para a realización de actividades de interese cultural na anualidade 2018.

Publicadas as listaxes de subvencións concedidas en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a entidades asociativas culturais da provincia de Lugo, anualidade 2018, por acordo da Xunta de Goberno, en sesión celebrada o 10 de agosto de 2018.

Destinadas a entidades e asociacións culturais ano 2017

Publicadas a concesión de subvencións destinadas a entidades asociativas culturais da provincia de Lugo en concorrencia competitiva, para a realización de actividades de interese cultural na anualidade 2017.

Destinadas a entidades e asociacións sen ánimo de lucro para a realización de actividades de promoción da artesanía no ano 2017

Convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de Subvencións destinadas a entidades asociativas e Asociacións sen ánimo de lucro, da provincia de Lugo para a realización de actividades de promoción da artesanía na anualidade 2017.

Destinadas a entidade e asociacións culturais ano 2016

Publicadas a concesión de subvencións destinadas a entidades e asociacións culturais (categorías de actuacións culturais permanentes e de eventos culturais) da provincia de Lugo en concorrencia competitiva, ano 2016.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA CONCELLOS 2016. MODELOS DE XUSTIFICACIÓN

CENTRO DE ARTESANÍA E DESEÑO

AXUDAS CENTRAD A continuación pode consultar subvencións e outras axudas que xestiona a Deputación de Lugo a través do Centro de Artesanía e Deseño
Pode consultar información, de carácter máis xeral, relacionada sobre as subvencións na páxina principal de subvencións


PROGRAMA PROMOCIÓN DA ARTESANÍA 2018

Bases e modelos de solicitude do Programa de Promoción da Artesanía 2018. (BOP do 10/04/2018. Num 81)

SUBVENCIÓNS EN CONCORRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS E ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO, DA PROVINCIA DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA ARTESANÍA NA ANUALIDADE 2018

Bases e modelos de solicitude da convocatoria de subvencións do CENTRAD 2018. (BOP do 14/04/2018. Num 85)

Información sobre el documento

Deputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000