Emblema da Deputación de Lugo

Factura electrónica
Consultas cidadás
Boletín Oficial da Provincia de Lugo
Emprego público
Perfil do Contratante

Aberta a solicitude para participar no Buxiganga da Deputación

A Deputación mantén aberto o prazo paraparticipar no Musiqueando, o programa dotado de 40.000 euros, co que o Gobernoda Deputación dinamiza a actividade cultural nos 67 Concellos da provincia, dandoa coñecer e promovendo a actuación de grupos de teatro afeccionado lucenses.

Buxiganga está dirixido tanto aos municipios daprovincia, que poderán solicitar a celebración de actuacións entre os meses demaio e outubro, como a aquelas asociacións sen ánimo de lucro, que esteanxuridicamente constituídas e que teñan entre as súas finalidades a promoción dacultura.

As agrupacións e Concellos que desexenparticipar nesta convocatoria teñen ata o día 18 de abril para presentar a súasolicitude no Rexistro Xeral da Deputación. a Deputación subvenciona o 80% docusto das actuacións, e os Concellos ou asociacións asumen o pagamento do 20%do custo de cada unha delas, para o que poderán cobrar unha entrada simbólicaque en ningún caso poderá superar os tres euros (3 €).

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Deputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000