Emblema da Deputación de Lugo

Factura electrónica
Consultas cidadás
Boletín Oficial da Provincia de Lugo
Emprego público
Perfil do Contratante

Firma dixital

bop-firma

A continuación describimos para que serve a firma electrónica:

A Deputación Provincial de Lugo regula o uso da firma electrónica, de acordo co establecido no artigo 13.1 da Lei 11/2007 de Acceso electrónico dos cidadáns ós Servizos Públicos, para garantir tanto a identidade dos participantes na comunicación, como a autenticidade e integridade dos documentos electrónicos.

Para a súa identificación electrónica, a Deputación de Lugo dispoñerá dun sistema de certificado de dispositivo seguro para identificarse na nosa "Sede Electrónica", acceder ós trámites específicos para o BOP e establecer con ela comunicación segura. Para acceder ó cartafol pode facerlo dende o menu "Sede Electrónica" do portal da Deputación de Lugo ou directamente dende a seguinte ligazón: Sede Electrónica da Deputación de Lugo.Información sobre el documento

Deputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000