Emblema da Deputación de Lugo

Factura electrónica
Consultas cidadás
Boletín Oficial da Provincia de Lugo
Emprego público
Perfil do Contratante

DEPUEMPREGO, o plan de emprego da Deputación nos Concellos da provincia

O Goberno da Deputación de Lugo xa ten en marcha o DEPUEMPREGO, o plan de emprego da Deputación nos Concellos da provincia, integrado dentro do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos .

Esta nova edición está dotada con máis de 3,5 millóns de euros cos que o Executivo da Deputación decidiu asumir todos os custos pola contratación de desempregados lucenses nos municipios.

Para dar cumprimento ao convenio do Programa Depuemprego, lembráselles aos Concellos que estes deberán:

  • 1. Sempre que así o esixa o posto, deberán facilitar as persoas contratadas roupa de traballo, e nela deberá figurar que o gasto de contratación do traballador é financiado pola Deputación mediante a impresión na mesma dos logos, que se poden descargar na seguinte ligazón
  • 2. Deberán dilixenciar os xustificantes de gastos (nóminas) co texto “ Financiado pola Deputación Provincial de Lugo”
  • 3. Entregar certificado do secretario/a (pode descargar un modelo orientativo de certificado editable na seguinte ligazón)

Notas informativas do Depuemprego 2017

Consulta as bases por concello

Infórmate sobre empregos, bases dos procesos de selección e prazos de solicitude nas seguintes ligazóns.
Cómpre indicar que os concellos son os responsables e promotores do proceso de selección. Neste senso a Deputación queda exenta de calquera responsabilidade derivada do anteriormente mencionado.

CONCELLO
POSTOS FINANCIADOS CO PROGRAMA DEPUEMPREGO 2017
LUGAR DE PUBLICACIÓN
BASES QUE REXEN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN
PRAZO DA SOLICITUDE
ESTADO
ABADÍN4 PEÓNS OBRAS PÚBLICASOFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO Bases LANZAMENTO OFERTA 04/12/2017ABERTO
1 PALISTA Bases LANZAMENTO OFERTA 04/12/2017ABERTO
ALFOZINFORMATICOBOP
TABOEIRO DE ANUNCIOS
WEB
Bases 24/11/2017 - 04/12/2017PECHADO
ANIMADOR TURÍSTICO Bases 24/11/2017 - 04/12/2017PECHADO
OPERARIO DE OBRAS Bases 24/11/2017 - 04/12/2017PECHADO
ANTAS DE ULLA2 PEÓNSOFICINA EMPREGO DE CHANTADA Bases LANZAMENTO OFERTA 04/08/2017 PECHADO
6 PEÓNSTABOLEIRO DO CONCELLO Bases 02/10/2017 ATA 06/10/2017 PECHADO
BALEIRA2 PEÓNS DE OBRAS E SERVIZOSBOP
WEB
Bases 16/10/2017 ata 20/10/2017 PECHADO
1 OPERARIO DE MAQUINARIA E CONDUTOR Bases 10/11/2017 ata 16/11/2017PECHADO
BARALLA3 PEÓNSBOP
TABOEIRO DE ANUNCIOS
WEB
> Bases 16/11/2017 - 29/11/2017PECHADO
BARREIROS3 PEÓNS DE MANTEMENTOBOP Bases do 22/08/2017 ata 29/08/2017PECHADO
BECERREÁ1 TRACTORISTAOFICINA EMPREGO BECERREÁ Bases LANZAMENTO OFERTA 23/11/2017PECHADO
1 ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA/FORESTALOFICINA EMPREGO BECERREÁ Bases LANZAMENTO OFERTA 23/11/2017PECHADO
BÓVEDA1 AUXILIAR ADMINISTRATIVOBOP Bases --PENDENTE
BURELA2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOSBOP
burela.sedelectronica.es
Bases --PENDENTE
CARBALLEDO1 INFORMADOR/A TURÍSTICODIARIO "LA VOZ DE GALICIA"
WEB
Bases 07/12/2017 - 13/12/2017ABERTO
3 PEÓNS OBRAS Bases 07/12/2017 - 13/12/2017ABERTO
CASTRO DE REI4 PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLESOFICINA DE EMPREGO LUGO SUR
WEB
Bases LANZAMENTO OFERTA 05/12/2017
PRESENTACION SOLICITUDES 07/12/17-14/12/17
ABERTO
CASTROVERDE5 OPERARIOS SERVIZOS MULTIPLESDIARIO "EL PROGRESO" Bases 15/11/2017 ata 21/11/2017PECHADO
CERVOEDUCADOR/A FAMILIAROFICINA DE EMPREGO DE BURELA Bases 25/09/2017 PECHADO
4 PEÓNS Bases -- PENDENTE
GRADUADO EN DESEÑO GRÁFICO Bases 25/09/2017 PECHADO
LICENCIADO EN ECONOMIA Bases 25/09/2017 PECHADO
CERVANTESTRACTORISTADIARIO "EL PROGRESO"
WEB
Bases 05/10/2017 - 11/10/2017PECHADO
O CORGO1 OFICIAL 1ª ALBANELERÍABOP
TABOEIRO DO CONCELLO
WEB
Bases Prazo do 02/10/2017 a 09/10/2017 PECHADO
2 OFICIAIS 1ª ALBANELERÍA Bases Prazo do 02/10/2017 a 09/10/2017 PECHADO
COSPEITO3 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLESBOP
TABOEIRO DO CONCELLO
Bases -- PENDENTE
FOLGOSO DO COUREL2 PEÓNSBOP Bases 16/10/2017 ata 23/10/2017 PECHADO
1 ANIMADOR TURÍSTICO Bases 16/10/2017 ata 23/10/2017PECHADO
FONSAGRADA2 OFICIAIS 1ª MAQUINISTASBOP Bases PRAZO DO 22/06/2017 A 30/06/2017 PECHADO
2 OFICIAIS 1ª ALBAÑILESBOP Bases PRAZO DO 22/06/2017 A 30/06/2017 PECHADO
GUITIRIZ2 PEÓNSBOP
TABOEIRO DO CONCELLO
WEB
Bases PRAZO DO 24/09/2017 A 03/10/2017PECHADO
1 CONSERXE-CONDUTOR/A Bases PRAZO DO 29/09/2017 A 03/10/2017PECHADO
1 ADMINISTRATIVO Bases PRAZO DO 29/09/2017 A 03/10/2017 PECHADO
GUNTÍN1 ADMINISTRATIVOBOP Bases 05/12/2017 - 14/12/2017 PECHADO
INCIO (O)2 PEÓNS OBRASOFICINA DE EMPREGO SARRIA Bases LANZAMENTO OFERTA 01/12/2017ABERTO
LÁNCARA3 PEÓNS DE LIMPEZABOP Bases 02/12/2017 - 11/12/2017ABERTO
MEIRA2 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLESWEB
TABOEIRO DO CONCELLO
Bases 23/08/2017 ata 01/09/2017 PECHADO
MONFORTE DE LEMOSOFICIAL ELECTRICISTABOP Bases 15/09/2017 ata 25/09/2017 PECHADO
OFICIAL PARA O SERVIZO DE PARQUESBOP Bases 15/09/2017 ata 25/09/2017 PECHADO
TRABALLADOR SOCIALBOP Bases 15/09/2017 ata 25/09/2017 PECHADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVOBOP Bases 15/09/2017 ata 25/09/2017 PECHADO
MONTERROSO2 PEÓNS LIMPEZAOFICINA DE EMPREGO DE CHANTADA Bases LANZAMENTO OFERTAS 11/08/2017 PECHADO
3 PEÓNS DE OBRASLANZAMENTO OFERTAS 11/08/2017 PECHADO
1 CONSERXELANZAMENTO OFERTAS 11/08/2017 PECHADO
1 TRACTORISTA PALISTALANZAMENTO OFERTAS 11/08/2017 PECHADO
1 MESTRE EDUCACIÓN INFANTILLANZAMENTO OFERTAS 11/08/2017 PECHADO
MURAS1 EDUCADOR SOCIALBOP Bases 20/11/2017 - 01/12/2017PECHADO
1 OPERARIO CONDUCTOR Bases 20/11/2017 - 01/12/2017PECHADO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Bases 20/11/2017 - 01/12/2017PECHADO
1 ARQUITECTO Bases 20/11/2017 - 01/12/2017 PECHADO
NAVIA DE SUARNA2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOSBOP, TABOEIRO MUNICIPAL, EL PROGRESO Bases 06/09/2017 ata 12/09/2017PECHADO
2 PEÓNS CONDUCTORESBOP, TABOEIRO MUNICIPAL, EL PROGRESO Bases 06/09/2017 ata 12/09/2017PECHADO
3 PEÓNS DE OBRABOP, TABOEIRO MUNICIPAL, EL PROGRESO Bases 06/09/2017 ata 12/09/2017PECHADO
NEGUEIRA DE MUÑIZ3 PEÓNS DE OBRA/td>WEB Bases 15/11/2017 - 21/11/2017PECHADO
NOGAIS (AS)4 PEÓNS DE OBRAS PÚBLICASBOP
TABOEIRO DO CONCELLO
Bases 01/08/2017 ata 08/08/2017 PECHADO
OUTEIRO DE REI2 ADMINISTRATIVO/ATABOEIRO DE ANUNCIOS
WEB
Bases 18/09/2017 ata 29/09/2017PECHADO
PALAS DE REI1 PEÓN DE LIMPEZAOFICINA DE EMPREGO
BOP
TABOEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO
WEB
Bases 01/08/2017 ata 05/08/2017 PECHADO
2 PEÓNS MANTEM. E RESTAURACIÓN Bases 01/08/2017 ata 05/08/2017 PECHADO
4 PEÓNS MANTEMENTO Bases Lanzamento de oferta 31/07/2017 PECHADO
1 ENXEÑEIRO INDUSTRIAL Bases 01/08/2017 ata 05/08/2017 PECHADO
1 SOCORRISTA Bases 01/08/2017 ata 05/08/2017 PECHADO
1 TÉCNICO EDUCACIÓN INFANTIL Bases 01/08/2017 ata 05/08/2017 PECHADO
1 TRABALLADOR SOCIAL Bases 01/08/2017 ata 05/08/2017 PECHADO
1 PEÓN DE MANTEMENTO BOP Bases 10/10/2017 ata 14/10/2017 PECHADO
PANTÓN4 PEÓNS DE MANTEMENTOB.O.P. Bases 24/08/2017 ata 30/08/2017PECHADO
TRABALLADOR/A SOCIALB.O.P.
TABOEIRO DE ANUNCIOS
WEB
Bases 18/10/2017 ata 27/10/2017PECHADO
PASTORIZA (A) 3 PEÓNS B.O.P. Bases 05/09/2017 ata 14/09/2017PECHADO
PEDRAFITA DO CEBREIRO1 PEÓN CARPINTEROBOP Bases 18/08/2017 ata 24/08/2017PECHADO
3 PEÓNS18/08/2017 ata 24/08/2017PECHADO
1 OFICIAL 1ª ALBANEL 18/08/2017 ata 24/08/2017PECHADO
1 MECÁNICO Bases 09/10/2017 ata 16/10/2017PECHADO
POBRA DE BROLLÓN (A)1 OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTAOFICINA DE EMPREGO MONFORTE DE LEMOS Bases Lanzamento de oferta 31/07/2017 PECHADO
1 PEÓN FORESTAL Bases Lanzamento de oferta 31/07/2017 PECHADO
2 PEÓNS OBRAS Bases Lanzamento de oferta 31/07/2017 PECHADO
PONTENOVA (A)1 AUXILIAR ADMINISTRATIVOWEB
TABOEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO
Bases 19/10/2017 ata 25/10/2017 PECHADO
1 CHÓFER MOTONIVELADORA Bases 19/10/2017 ata 25/10/2017PECHADO
PORTOMARIN2 PEÓNS DE OBRASBOP Bases -- PENDENTE
1 PEÓN CARPINTERÍA DE MADEIRA Bases -- PENDENTE
QUIROGA1 ELECTRICISTAOFICINA DE EMPREGO MONFORTE DE LEMOS
TABOEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO
WEB
Bases 01/08/2017 ata 07/08/2017 PECHADO
1 PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES Bases Lanzamento de oferta 31/07/2017 PECHADO
1 CONSERXE Bases 01/08/2017 ata 07/08/2017 PECHADO
1 ANIMADOR SOCIOCULTURAL Bases 01/08/2017 ata 07/08/2017 PECHADO
1 LIMPIADOR Bases 01/08/2017 ata 07/08/2017 PECHADO
1 OPERADOR DE CÁMARA Bases 01/08/2017 ata 07/08/2017 PECHADO
RÁBADEADMINISTRATIVOWEB Bases 16/11/2017-20/11/2017PECHADO
PEÓN ESPECIALISTA Bases 16/11/2017-20/11/2017PECHADO
RIBADEO2 PEÓNS DE LIMPEZATABOEIRO DE ANUNCIOS
WEB
Bases 04/08/2017 ata 10/08/2017 PECHADO
1 INFORMADOR TURÍSTICOOFICINA DE REMPREGO DE RIBADEO Bases LANZAMENTO 07/08/2017 PECHADO
TABOEIRO DE ANUNCIOS
WEB
07/08/17 ata 15/08/2017
1 TÉCNICO DINAMIZADOR SOCIOCULTURALTABOEIRO DE ANUNCIOS
WEB
Bases 18/08/2017 ata 29/08/2017PECHADO
1 TÉCNICO ARQUIVO BIBLIOTECATABOEIRO DE ANUNCIOS
WEB
Bases 18/08/2017-04/09/2017PECHADO
RIBEIRA DE PIQUÍN1 OFICIAL DE 1ª TRACTORISTABOP Bases 15/10/2017 ata 19/10/2017 PECHADO
2 PEÓNS ESPECIALISTAS FORESTAISBOP Bases 15/10/2017 ata 19/10/2017 PECHADO
RIOTORTO1 PEÓN ALBANELOFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO Bases 20/10/2017 ata 25/10/2017PECHADO
1 PEÓN XARDIÑEIROOFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO Bases 20/10/2017 ata 25/10/2017PECHADO
SAMOS3 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLESBOP
TABOEIRO DO CONCELLO
WEB
Bases 11/10/2017 ata 18/10/2017 PECHADO
SARRIA1 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓNBOP Bases 27/10/2017 ata 06/11/2017 PECHADO
1 PEÓNBOP Bases 17/11/2017 - 27/11/2017PECHADO
SAVIÑAO (O)1 LIMPIADOR/ABOP Bases 30/09/2017 - 07/10/2017 PECHADO
1 MONITOR/A TEMPO LIBRE Bases 29/09/2017 - 06/10/2017 PECHADO
4 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES Bases 30/09/2017 - 07/10/2017 PECHADO
1 VIXIANTE-CONSERXE Bases 29/09/2017 - 06/10/2017 PECHADO
SOBER1 PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLESWEB MUNICIPAL Bases -- PENDENTE
1 PEÓN PINTORWEB MUNICIPAL Bases 28/09/2017-07/10/2017 PECHADO
1 AXUDANTE VITICULTURAWEB MUNICIPAL Bases -- PENDENTE
1 TÉCNICO DE TURISMOWEB MUNICIPAL Bases 28/09/2017-07/10/2017 PECHADO
1 MONITOR MULTIDISCIPLINAR DEPORTIVOWEB MUNICIPAL Bases 28/09/2017-07/10/2017 PECHADO
1 AUXILIAR TÉCNICO DE PROTECCIÓN CIVILWEB MUNICIPAL Bases -- PENDENTE
1 TÉCNICO EN INFORMÁTICAWEB MUNICIPAL Bases 28/09/2017-07/10/2017 PECHADO
1 TÉCNICO EN MEDIOAMBIENTEWEB MUNICIPAL Bases 28/09/2017-07/10/2017 PECHADO
TABOADA1 PEÓN DE OBRASTABOLEIRO DE ANUNCIOS
ANUNCIO DIARIO "EL PROGRESO"
Bases 03/08/2017 ata 09/08/2017 PECHADO
2 OFICIAIS DE 1ª DE OBRAS Bases 03/08/2017 ata 09/08/2017 PECHADO
MONITOR DEPORTES Bases 05/10/2017 ata 11/10/2017 PECHADO
TRABADA1 AUXILIAR ADMINISTRATIVOTABOLEIRO DE ANUNCIOS
ANUNCIO DIARIO "EL PROGRESO"
Bases 05/10/2017 ata 11/10/2017PECHADO
1 ARQUITECTO TÉCNICO OU GRADO EN ENXEÑERÍA DE EDIFICACIÓNTABOLEIRO DE ANUNCIOS
ANUNCIO DIARIO "EL PROGRESO"
Bases 05/10/2017 ata 11/10/2017 PECHADO
1 TÉCNICO DEPORTIVOTABOLEIRO DE ANUNCIOS
ANUNCIO DIARIO "LA VOZ DE GALICIA"
Bases 05/10/2017 ata 11/10/2017PECHADO
1 PEÓNTABOLEIRO DE ANUNCIOS
ANUNCIO DIARIO "LA VOZ DE GALICIA"
Bases 30/10/2017 ata 02/11/2017PECHADO
TRIACASTELA2 PEÓNSBOP Bases 02/10/2017 ata 06/10/2017PECHADO
VICEDO1 ADMINISTRATIVOBOP
TABOEIRO DO CONCELLO
Bases 27/09/2017 ata 06/10/2017PECHADO
1 PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES Bases 27/09/2017 ata 06/10/2017PECHADO
VILALBA1 ADMINISTRATIVO - INFORMÁTICO SEDE Bases 28/10/2017 ata 02/11/2017PECHADO
1 TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN XERAL Bases 28/10/2017 ata 02/11/2017PECHADO
6 PEÓNS OBRAS PÚBLICAS OFICINA DE EMPREGO DE VILALBA Bases LANZAMENTO OFERTA 27/10/2017PECHADO
VIVEIRO1 MONITOR SOCORRISTA BOP
WEB
TABOEIRO DE ANUNCIOS
Bases 08/11/2017 ata 13/11/2017 PECHADO
XERMADE1 PEÓN CONDUCTORBOP
WEB
Bases 05/10/2017 ata 10/10/2017 PECHADO
3 PEÓNS EDIFICACIÓNS E OBRAS PÚBLICAS Bases 05/10/2017 ATA 10/10/2017 PECHADO
XOVE1 COIDADOR/A ESCOLA INFANTIL OFICINA DE EMPREGO DE BURELA Bases LANZAMENTO OFERTA 25/09/2017 PECHADO
ADMINISTRATIVO Bases LANZAMENTO OFERTA 20/10/2017 PECHADO

Información sobre el documento

Deputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000