Depuemprego

Emblema da Deputación de Lugo

Factura electrónica
Consultas cidadás
Boletín Oficial da Provincia de Lugo
Emprego público
Perfil do Contratante

DEPUEMPREGO, o plan de emprego da Deputación nos Concellos da provincia

O Goberno da Deputación de Lugo xa ten en marcha o DEPUEMPREGO, o plan de emprego da Deputación nos Concellos da provincia, integrado dentro do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos . Esta nova edición está dotada con máis de 3,5 millóns de euros cos que o Executivo da Deputación decidiu asumir todos os custos pola contratación de desempregados lucenses nos municipios.

Para dar cumprimento ao convenio do Programa Depuemprego, lembráselles aos Concellos que estes deberán:

  • 1. Sempre que así o esixa o posto, deberán facilitar as persoas contratadas roupa de traballo, e nela deberá figurar que o gasto de contratación do traballador é financiado pola Deputación mediante a impresión na mesma dos logos.
  • 2. Deberán dilixenciar os xustificantes de gastos (nóminas) co texto “ Financiado pola Deputación Provincial de Lugo”
  • 3. Entregar certificado do secretario/a (pode descargar un modelo orientativo de certificado editable na seguinte ligazón)

Notas informativas do Depuemprego 2017

Consulta as bases por concello

Infórmate sobre empregos, bases dos procesos de selección e prazos de solicitude nas seguintes ligazóns. Cómpre indicar que os concellos son os responsables e promotores do proceso de selección. Neste senso a Deputación queda exenta de calquera responsabilidade derivada do anteriormente mencionado.

CONCELLO
POSTOS FINANCIADOS CO PROGRAMA DEPUEMPREGO 2017
LUGAR DE PUBLICACIÓN
BASES QUE REXEN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN
PRAZO DA SOLICITUDE
ESTADO
ABADÍN 4 PEÓNS OBRAS PÚBLICAS OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO Bases LANZAMENTO OFERTA 04/12/2017 PECHADO
1 PALISTA Bases LANZAMENTO OFERTA 04/12/2017 PECHADO
ALFOZ INFORMATICO BOP
TABOEIRO DE ANUNCIOS
WEB
Bases 24/11/2017 - 04/12/2017 PECHADO
ANIMADOR TURÍSTICO Bases 24/11/2017 - 04/12/2017 PECHADO
OPERARIO DE OBRAS Bases 24/11/2017 - 04/12/2017 PECHADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Bases 18/04/2018 - 27/04/2018 PECHADO
ANIMADOR TURÍSTICO Bases 12/05/2018 - 21/05/2018 PECHADO
ANTAS DE ULLA 2 PEÓNS OFICINA EMPREGO DE CHANTADA Bases LANZAMENTO OFERTA 04/08/2017 PECHADO
6 PEÓNS TABOLEIRO DO CONCELLO Bases 02/10/2017 ATA 06/10/2017 PECHADO
BALEIRA 2 PEÓNS DE OBRAS E SERVIZOS BOP WEB Bases 16/10/2017 ata 20/10/2017 PECHADO
1 OPERARIO DE MAQUINARIA E CONDUTOR Bases 10/11/2017 ata 16/11/2017 PECHADO
BARALLA 3 PEÓNS BOPTABOEIRO DE ANUNCIOSWEB > Bases 16/11/2017 - 29/11/2017 PECHADO
BARREIROS 3 PEÓNS DE MANTEMENTO BOP Bases do 22/08/2017 ata 29/08/2017 PECHADO
BEGONTE1 PEÓN OBRA PÚBLICADIARIO "EL PROGRESO" Bases 31/03/2018 - 04/04/2018PECHADO
1 PEÓN CONDUCTOR (CARNÉ C) Bases 31/03/2018 - 04/04/2018PECHADO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Bases 31/03/2018 - 04/04/2018PECHADO
BECERREÁ 1 TRACTORISTA OFICINA EMPREGO BECERREÁ Bases LANZAMENTO OFERTA 23/11/2017 PECHADO
1 ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA/FORESTAL OFICINA EMPREGO BECERREÁ Bases LANZAMENTO OFERTA 23/11/2017 PECHADO
BÓVEDA 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO BOP Bases 22/12/2017 - 30/12/2017 PECHADO
1 PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES WEBTABOEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO Bases 24/12/2017 - 02/01/2018 PECHADO
BURELA2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOSBOP
burela.sedelectronica.es
Bases 24/12/2017 - 28/12/2017PECHADO
1 TÉCNICO DE TURISMO Bases 25/03/2018 - 02/04/2018PECHADO
2 PEÓNS OBRAS Bases 25/03/2018 - 02/04/2018PECHADO
2 CONSERXES Bases 25/03/2018 - 02/04/2018PECHADO
2 SOCORRISTAS Bases LANZAMENTO OFERTA 15/06/2018PECHADO
CARBALLEDO 1 INFORMADOR/A TURÍSTICO DIARIO "LA VOZ DE GALICIA"WEB Bases 07/12/2017 - 13/12/2017 PECHADO
3 PEÓNS OBRAS Bases 07/12/2017 - 13/12/2017 PECHADO
CASTRO DE REI 4 PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES OFICINA DE EMPREGO LUGO SUR WEB Bases LANZAMENTO OFERTA 05/12/2017 PRESENTACION SOLICITUDES 07/12/17-14/12/17 PECHADO
CASTROVERDE 5 OPERARIOS SERVIZOS MULTIPLES DIARIO "EL PROGRESO" Bases 15/11/2017 ata 21/11/2017 PECHADO
CERVO EDUCADOR/A FAMILIAR OFICINA DE EMPREGO DE BURELA Bases 25/09/2017 PECHADO
4 PEÓNS Bases 17/04/2018 PECHADO
GRADUADO EN DESEÑO GRÁFICO Bases 25/09/2017 PECHADO
LICENCIADO EN ECONOMIA Bases 25/09/2017 PECHADO
CERVANTESTRACTORISTADIARIO "EL PROGRESO" WEB Bases 05/10/2017 - 11/10/2017PECHADO
2 PEÓNSWEB Bases 12/03/2018 - 16/03/2018PECHADO
O CORGO 1 OFICIAL 1ª ALBANELERÍA BOPTABOEIRO DO CONCELLOWEB Bases Prazo do 02/10/2017 a 09/10/2017 PECHADO
2 OFICIAIS 1ª ALBANELERÍA Bases Prazo do 02/10/2017 a 09/10/2017 PECHADO
COSPEITO3 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLESBOPTABOEIRO DO CONCELLO Bases 01/11/2017 - 06/11/2017 PECHADO
CHANTADA1 PEÓN GRAVILLADORBOP Bases 27/02/2018 - 05/03/2018 PECHADO
1 PEÓN RIEGO ASFÁLTICO Bases 27/02/2018 - 05/03/2018 PECHADO
1 PALISTA Bases 27/02/2018 - 05/03/2018 PECHADO
1 CONDUCTOR CAMIÓN CON CUBA Bases 27/02/2018 - 05/03/2018 PECHADO
1 CONDUCTOR TRACTOR-DESBROZADORA Bases 27/02/2018 - 05/03/2018 PECHADO
FOLGOSO DO COUREL 2 PEÓNS BOP Bases 16/10/2017 ata 23/10/2017 PECHADO
1 ANIMADOR TURÍSTICO Bases 16/10/2017 ata 23/10/2017 PECHADO
FONSAGRADA 2 OFICIAIS 1ª MAQUINISTAS BOP Bases PRAZO DO 22/06/2017 A 30/06/2017 PECHADO
2 OFICIAIS 1ª ALBAÑILES BOP Bases PRAZO DO 22/06/2017 A 30/06/2017 PECHADO
FOZ 1 OFICIAL 2ª PINTOR PRENSA, TABOEIRO DO CONCELLO
WEB
Bases Específicas
Bases
30/04/2018 - 04/05/2018 PECHADO
1 AUXILIAR AXUDA DOMICILIO/A Bases Específicas
Bases
30/04/2018 - 04/05/2018 PECHADO
2 PEÓNS MEDIOAMBIENTAIS Bases Específicas
Bases
30/04/2018 - 04/05/2018 PECHADO
FRIOL7 PEÓNS DE OBRAS PÚBLICASBOP Bases 24/01/2018 - 30/01/2018 PECHADO
GUITIRIZ 2 PEÓNS BOPTABOEIRO DO CONCELLOWEB Bases PRAZO DO 24/09/2017 A 03/10/2017 PECHADO
1 CONSERXE-CONDUTOR/A Bases PRAZO DO 29/09/2017 A 03/10/2017 PECHADO
1 ADMINISTRATIVO Bases PRAZO DO 29/09/2017 A 03/10/2017 PECHADO
GUNTÍN1 ADMINISTRATIVOBOP Bases 05/12/2017 - 14/12/2017 PECHADO
1 PEÓNBOP Bases 21/01/2018 - 30/01/2018 PECHADO
1 ALBANEL OFICIAL 2ªBOP Bases 21/01/2018 - 30/01/2018 PECHADO
INCIO (O) 2 PEÓNS OBRAS OFICINA DE EMPREGO SARRIA Bases LANZAMENTO OFERTA 01/12/2017 PECHADO
5 PEÓNS OBRAS Bases LANZAMENTO OFERTA 28/05/2018 PECHADO
LÁNCARA3 PEÓNS DE LIMPEZABOP Bases 02/12/2017 - 11/12/2017PECHADO
1 ALBANEL Bases 13/03/2018 - 22/03/2018PECHADO
1 PEÓN ORDINARIO Bases 13/03/2018 - 22/03/2018PECHADO
1 MONITOR DE OCIO E TEMPO LIBRE Bases 26/05/2018 - 04/06/2018PECHADO
LOURENZÁ1 TÉCNICO DE TURISMOBOP
OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO
Bases LANZAMENTO DE OFERTA 17/04/2018PECHADO
1 OFICIAL 1ª ELECTRICIDADE Bases LANZAMENTO DE OFERTA 17/04/2018PECHADO
1 OFICIAL XARDINERIA Bases LANZAMENTO DE OFERTA 17/04/2018PECHADO
2 PEÓNS LIMPEZA EN XERAL Bases LANZAMENTO DE OFERTA 17/04/2018PECHADO
MEIRA 2 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES WEB
TABOEIRO DO CONCELLO
Bases 23/08/2017 ata 01/09/2017 PECHADO
MONDOÑEDO1 EDUCADOR/A FAMILIARBOP Bases 25/01/2018 - 31/01/2018 PECHADO
1 AXENTE DESENVOLVEMENTO TURISTICOBOP Bases 01/06/2018 - 07/06/2018 PECHADO
1 AXUDANTE DE ANIMADOR CULTURAL, DEPORTIVO E SOCIALDIARIO "EL PROGRESO" Bases 08/08/2018 - 14/08/2018 PECHADO
1 CONDUTOR OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLESDIARIO "EL PROGRESO" - TABOLEIRO DE ANUNCIOS Bases PENDENTE
MONFORTE DE LEMOS OFICIAL ELECTRICISTA BOP Bases 15/09/2017 ata 25/09/2017 PECHADO
OFICIAL PARA O SERVIZO DE PARQUES BOP Bases 15/09/2017 ata 25/09/2017 PECHADO
TRABALLADOR SOCIAL BOP Bases 15/09/2017 ata 25/09/2017 PECHADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO BOP Bases 15/09/2017 ata 25/09/2017 PECHADO
MONTERROSO 2 PEÓNS LIMPEZA OFICINA DE EMPREGO DE CHANTADA Bases LANZAMENTO OFERTAS 11/08/2017 PECHADO
3 PEÓNS DE OBRAS LANZAMENTO OFERTAS 11/08/2017 PECHADO
1 CONSERXE LANZAMENTO OFERTAS 11/08/2017 PECHADO
1 TRACTORISTA PALISTA LANZAMENTO OFERTAS 11/08/2017 PECHADO
1 MESTRE EDUCACIÓN INFANTIL LANZAMENTO OFERTAS 11/08/2017 PECHADO
MURAS 1 EDUCADOR SOCIAL BOP Bases 20/11/2017 - 01/12/2017 PECHADO
1 OPERARIO CONDUCTOR Bases 20/11/2017 - 01/12/2017 PECHADO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Bases 20/11/2017 - 01/12/2017 PECHADO
1 ARQUITECTO Bases 20/11/2017 - 01/12/2017 PECHADO
1 TÉCNICO CONTABLE ADMINISTRATIVO BOP Bases 11/02/2018 - 20/02/2018 PECHADO
NAVIA DE SUARNA 2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS BOP, TABOEIRO MUNICIPAL, EL PROGRESO Bases 06/09/2017 ata 12/09/2017 PECHADO
2 PEÓNS CONDUCTORES BOP, TABOEIRO MUNICIPAL, EL PROGRESO Bases 06/09/2017 ata 12/09/2017 PECHADO
3 PEÓNS DE OBRA BOP, TABOEIRO MUNICIPAL, EL PROGRESO Bases 06/09/2017 ata 12/09/2017 PECHADO
NEGUEIRA DE MUÑIZ 3 PEÓNS DE OBRA/td> WEB Bases 15/11/2017 - 21/11/2017 PECHADO
NOGAIS (AS) 4 PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS BOP TABOEIRO DO CONCELLO Bases 01/08/2017 ata 08/08/2017 PECHADO
OUROL7 PEÓNS FORESTAISTABOEIRO DE ANUNCIOS
WEB
Bases 12/03/2018 - 16/03/2018PECHAOD
OUTEIRO DE REI2 ADMINISTRATIVO/ATABOEIRO DE ANUNCIOS
WEB
Bases 18/09/2017 ata 29/09/2017PECHADO
4 PEÓNS SERVICIOS MULTIPLESOFICINA DE EMPREGO LUGO SUR Bases LANZAMENTO OFERTA 31/01/2018PECHADO
PALAS DE REI 1 PEÓN DE LIMPEZA OFICINA DE EMPREGO BOP TABOEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO WEB Bases 01/08/2017 ata 05/08/2017 PECHADO
2 PEÓNS MANTEM. E RESTAURACIÓN Bases 01/08/2017 ata 05/08/2017 PECHADO
4 PEÓNS MANTEMENTO Bases Lanzamento de oferta 31/07/2017 PECHADO
1 ENXEÑEIRO INDUSTRIAL Bases 01/08/2017 ata 05/08/2017 PECHADO
1 SOCORRISTA Bases 01/08/2017 ata 05/08/2017 PECHADO
1 TÉCNICO EDUCACIÓN INFANTIL Bases 01/08/2017 ata 05/08/2017 PECHADO
1 TRABALLADOR SOCIAL Bases 01/08/2017 ata 05/08/2017 PECHADO
1 PEÓN DE MANTEMENTO BOP Bases 10/10/2017 ata 14/10/2017 PECHADO
PANTÓN4 PEÓNS DE MANTEMENTOB.O.P. Bases 24/08/2017 ata 30/08/2017PECHADO
TRABALLADOR/A SOCIALB.O.P.
TABOEIRO DE ANUNCIOS
WEB
Bases 18/10/2017 ata 27/10/2017PECHADO
OPERARIO SERVICIOS MULTIPLESB.O.P.
TABOEIRO DE ANUNCIOS
WEB
Bases 31/01/2018 - 06/02/2018PECHADO
PEÓNB.O.P. Bases 28/02/2018-06/03/2018PECHADO
PARADELA4 PEÓNSB.O.P. Bases 04/03/2018 - 13/03/2018PECHADO
PÁRAMO (O)4 PEÓNSB.O.P. Bases 23/04/2018 - 27/04/2018PECHADO
1 ARQUITECTO Bases 23/04/2018 - 27/04/2018PECHADO
PASTORIZA (A) 3 PEÓNS B.O.P. Bases 05/09/2017 ata 14/09/2017 PECHADO
PEDRAFITA DO CEBREIRO 1 PEÓN CARPINTERO BOP Bases 18/08/2017 ata 24/08/2017 PECHADO
3 PEÓNS 18/08/2017 ata 24/08/2017 PECHADO
1 OFICIAL 1ª ALBANEL 18/08/2017 ata 24/08/2017 PECHADO
1 MECÁNICO Bases 09/10/2017 ata 16/10/2017 PECHADO
POBRA DE BROLLÓN (A) 1 OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA OFICINA DE EMPREGO MONFORTE DE LEMOS Bases Lanzamento de oferta 31/07/2017 PECHADO
1 PEÓN FORESTAL Bases Lanzamento de oferta 31/07/2017 PECHADO
2 PEÓNS OBRAS Bases Lanzamento de oferta 31/07/2017 PECHADO
POL2 OFICIAIS DE PRIMEIRABOP Bases 16/02/2018 - 26/02/2018 PECHADO
2 PEÓNS Bases 16/02/2018 - 26/02/2018 PECHADO
PONTENOVA (A) 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO WEBTABOEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO Bases 19/10/2017 ata 25/10/2017 PECHADO
1 CHÓFER MOTONIVELADORA Bases 19/10/2017 ata 25/10/2017 PECHADO
PORTOMARIN 2 PEÓNS DE OBRAS BOP Bases 16/12/2017 - 26/12/2017 PECHADO
1 PEÓN CARPINTERÍA DE MADEIRA Bases 16/12/2017 - 26/12/2017 PECHADO
QUIROGA 1 ELECTRICISTA OFICINA DE EMPREGO MONFORTE DE LEMOS TABOEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO WEB Bases 01/08/2017 ata 07/08/2017 PECHADO
1 PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES Bases Lanzamento de oferta 31/07/2017 PECHADO
1 CONSERXE Bases 01/08/2017 ata 07/08/2017 PECHADO
1 ANIMADOR SOCIOCULTURAL Bases 01/08/2017 ata 07/08/2017 PECHADO
1 LIMPIADOR Bases 01/08/2017 ata 07/08/2017 PECHADO
1 OPERADOR DE CÁMARA Bases 01/08/2017 ata 07/08/2017 PECHADO
RÁBADE ADMINISTRATIVO WEB Bases 16/11/2017-20/11/2017 PECHADO
PEÓN ESPECIALISTA Bases 16/11/2017-20/11/2017 PECHADO
RIBADEO 2 PEÓNS DE LIMPEZA TABOEIRO DE ANUNCIOSWEB Bases 04/08/2017 ata 10/08/2017 PECHADO
1 INFORMADOR TURÍSTICO OFICINA DE REMPREGO DE RIBADEO Bases LANZAMENTO 07/08/2017 PECHADO
TABOEIRO DE ANUNCIOSWEB 07/08/17 ata 15/08/2017
1 TÉCNICO DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL TABOEIRO DE ANUNCIOSWEB Bases 18/08/2017 ata 29/08/2017 PECHADO
1 TÉCNICO ARQUIVO BIBLIOTECA TABOEIRO DE ANUNCIOSWEB Bases 18/08/2017-04/09/2017 PECHADO
RIBAS DE SIL1 PEÓN PROTECCIÓN CIVILOFICINA DE EMPREGO DE MONFORTE DE LEMOS Bases 13/02/2018 - 19/02/2019 PECHADO
3 PEÓNSBOP Bases 07/05/2018 - 11/05/2018 PECHADO
1 OFICIAL 1ª CONDUCTORBOP Bases 07/05/2018 - 11/05/2018 PECHADO
RIBEIRA DE PIQUÍN 1 OFICIAL DE 1ª TRACTORISTA BOP Bases 15/10/2017 ata 19/10/2017 PECHADO
2 PEÓNS ESPECIALISTAS FORESTAIS BOP Bases 15/10/2017 ata 19/10/2017 PECHADO
RIOTORTO 1 PEÓN ALBANEL OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO Bases 20/10/2017 ata 25/10/2017 PECHADO
1 PEÓN XARDIÑEIRO OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO Bases 20/10/2017 ata 25/10/2017 PECHADO
SAMOS 3 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES BOPTABOEIRO DO CONCELLOWEB Bases 11/10/2017 ata 18/10/2017 PECHADO
SARRIA 1 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN BOP Bases 27/10/2017 ata 06/11/2017 PECHADO
1 PEÓN BOP Bases 17/11/2017 - 27/11/2017 PECHADO
SAVIÑAO (O) 1 LIMPIADOR/A BOP Bases 30/09/2017 - 07/10/2017 PECHADO
1 MONITOR/A TEMPO LIBRE Bases 29/09/2017 - 06/10/2017 PECHADO
4 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES Bases 30/09/2017 - 07/10/2017 PECHADO
1 VIXIANTE-CONSERXE Bases 29/09/2017 - 06/10/2017 PECHADO
SOBER1 PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLESWEB MUNICIPAL Bases 12/01/2018 - 21/01/2018PECHADO
1 PEÓN PINTORWEB MUNICIPAL Bases 28/09/2017-07/10/2017 PECHADO
1 AXUDANTE VITICULTURAWEB MUNICIPAL Bases 12/01/2018 - 21/01/2018 PECHADO
1 TÉCNICO DE TURISMOWEB MUNICIPAL Bases 28/09/2017-07/10/2017 PECHADO
1 MONITOR MULTIDISCIPLINAR DEPORTIVOWEB MUNICIPAL Bases 28/09/2017-07/10/2017 PECHADO
1 AUXILIAR TÉCNICO DE PROTECCIÓN CIVILWEB MUNICIPAL Bases 12/01/2018 - 21/01/2018 PECHADO
1 TÉCNICO EN INFORMÁTICAWEB MUNICIPAL Bases 28/09/2017-07/10/2017 PECHADO
1 TÉCNICO EN MEDIOAMBIENTEWEB MUNICIPAL Bases 28/09/2017-07/10/2017 PECHADO
TABOADA 1 PEÓN DE OBRAS TABOLEIRO DE ANUNCIOSANUNCIO DIARIO "EL PROGRESO" Bases 03/08/2017 ata 09/08/2017 PECHADO
2 OFICIAIS DE 1ª DE OBRAS Bases 03/08/2017 ata 09/08/2017 PECHADO
MONITOR DEPORTES Bases 05/10/2017 ata 11/10/2017 PECHADO
TRABADA 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO TABOLEIRO DE ANUNCIOSANUNCIO DIARIO "EL PROGRESO" Bases 05/10/2017 ata 11/10/2017 PECHADO
1 ARQUITECTO TÉCNICO OU GRADO EN ENXEÑERÍA DE EDIFICACIÓN TABOLEIRO DE ANUNCIOSANUNCIO DIARIO "EL PROGRESO" Bases 05/10/2017 ata 11/10/2017 PECHADO
1 TÉCNICO DEPORTIVO TABOLEIRO DE ANUNCIOSANUNCIO DIARIO "LA VOZ DE GALICIA" Bases 05/10/2017 ata 11/10/2017 PECHADO
1 PEÓN TABOLEIRO DE ANUNCIOSANUNCIO DIARIO "LA VOZ DE GALICIA" Bases 30/10/2017 ata 02/11/2017 PECHADO
TRIACASTELA 2 PEÓNS BOP Bases 02/10/2017 ata 06/10/2017 PECHADO
VALADOURO (O)1 XESTOR/A SOCIOCULTURALBOP Bases 16/03/2018 - 22/03/2018PECHADO
2 OPERARIOS VIAS MUNICIPAIS Bases 23/04/2018 - 27/04/2018PECHADO
2 OPERARIOS CONDUCTORES VIAS MUNICIPAIS Bases 23/04/2018 - 27/04/2018PECHADO
1 OPERARIO ESPAZOS NATURAIS Bases 23/04/2018 - 27/04/2018PECHADO
VICEDO 1 ADMINISTRATIVO BOP
TABOEIRO DO CONCELLO
Bases 27/09/2017 ata 06/10/2017 PECHADO
1 PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES Bases 27/09/2017 ata 06/10/2017 PECHADO
2 PEÓNS MANTEMENTO ZONAS NATURAIS BOP Bases 06/03/2018 - 15/03/2018 PECHADO
VILALBA 1 ADMINISTRATIVO - INFORMÁTICO SEDE Bases 28/10/2017 ata 02/11/2017 PECHADO
1 TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN XERAL Bases 28/10/2017 ata 02/11/2017 PECHADO
6 PEÓNS OBRAS PÚBLICAS OFICINA DE EMPREGO DE VILALBA Bases LANZAMENTO OFERTA 27/10/2017 PECHADO
TÉCNICO DE TURISMO SEDE ELECTRÓNICA CONCELLO Bases 30/01/2018-05/02/2018 PECHADO
VIVEIRO1 MONITOR SOCORRISTABOP
WEB
TABOEIRO DE ANUNCIOS
Bases 08/11/2017 ata 13/11/2017 PECHADO
1 TÉCNICO EN INFORMATICA Bases 13/02/2018 - 19/02/2018 PECHADO
1 ELECTRICISTA Bases 13/02/2018 - 19/02/2018 PECHADO
2 PINTORES Bases 13/02/2018 - 19/02/2018 PECHADO
3 PEÓNS Bases 13/02/2018 - 19/02/2018 PECHADO
XERMADE 1 PEÓN CONDUCTOR BOPWEB Bases 05/10/2017 ata 10/10/2017 PECHADO
3 PEÓNS EDIFICACIÓNS E OBRAS PÚBLICAS Bases 05/10/2017 ATA 10/10/2017 PECHADO
XOVE 1 COIDADOR/A ESCOLA INFANTIL OFICINA DE EMPREGO DE BURELA Bases LANZAMENTO OFERTA 25/09/2017 PECHADO
ADMINISTRATIVO Bases LANZAMENTO OFERTA 20/10/2017 PECHADO

Información sobre el documento

Deputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000